Når livet slutter

Orlov til at passe syge og døende

Har du en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejevederlag,

Læs mere

Akutteam

Akutteam er en specialenhed i Hjemmeplejen, der kan hjælpe ved alvorlig eller uhelbredelig sygdom.

Læs mere

Terminalophold

Et terminalophold sigter mod at skabe et meningsgivende forløb for borgeren og dennes pårørende gennem tryghed, lindring og omsorg.

Læs mere

Plejetestamente

Et plejetestamente kan sikre, at dine behov og ønsker bliver opfyldt, hvis du bliver alvorligt syg og ikke længere kan udtrykke dine behov.

Læs mere

Begravelseshjælp

Hvis du har brug for økonomisk støtte til en begravelse, kan du søge det digitalt.

Læs mere