Visiterede dagcentre

Borgere, der af helbredsmæssige grunde ikke kan benytte de åbne aktivitetscentre, kan blive visiteret til et dagcenter.

De visiterede dagcentre tilbyder forskellige aktiviteter, træning og samvær under hyggelige former.

Det er din bopæl, der afgør hvilket dagcenter, du kan benytte. Dog er der mulighed for at få tilbudt ledige pladser på andre dagcentre.

Hvordan bliver jeg visiteret?

For at blive visiteret til et dagcenter, skal du henvende dig til Forebyggelse og Visitation.

  • Det koster 126 kr. månedligt, at være medlem af et dagcenter. Beløbet opkræves via pensionen.
  • Du kan ansøge om transport via visitator.
  • Transporten er brugerbetalt og opkræves via pensionen.
  • Du betaler selv for materialer.
  • Udmelding skal ske med en måneds varsel til den første i måneden.

Du kan læse mere om visiterede dagscentre i Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard ”Lev godt og længe”.

Dagcentre

Dagcenter Falkenberg
Falkenbergvej 30A
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 28 15 02

Telefontid: Mandag til fredag kl. 08.00-15.00

Mail: falkdagcenter@helsingor.dk

Se Dagcenter Falkenbergs hjemmeside

Plejehjemmet Montebello
Gurrevej 92B
3000 Helsingør
Tlf.: 49 28 14 00

Se Dagcenter Montebellos hjemmeside

Plejehjemmet Strandhøj
Gylfesvej 17C
3060 Espergærde

Tlf.: 49 28 13 00
E-mail: strandhoej@helsingor.dk

Se Dagcenter Strandhøjs hjemmeside

Dagcentertilbud for borgere med demens

Samværsgruppen på Falkenberg er en gruppe for borgere med en demenssygdom.

Demensdagcenter på Falkenberg

Begge Helsingør Kommunes dagcentre til borgere med demens er placeret på Falkenberg. Demensdagcentret er opdelt i to grupper/lejligheder, som til dagligt kaldes henholdsvis Pusterummet og Samværsgruppen.

Tilbuddet henvender sig til borgere, som på grund af en demenssygdom ikke kan deltage i aktiviteterne på et lokalt dagcenter, fordi det virker for uoverskueligt, eller fordi borgeren har brug for megen støtte fra personalet.

Brugerne og personalet mødes i de to lejligheder til fælles morgenbord. Herefter hygger man sig sammen med det, der er stemning for på dagen, fx gåture, avislæsning, spil eller en tur ud i det blå med plejehjemmets bus. Ved frokosttid spiser man igen sammen, og dagen afsluttes omkring fælles kaffebord.

Kørsel indgår i dagcentertilbud for demente.

Kontaktinfo

Plejehjemmet Falkenberg
Falkenbergvej 30A
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 28 17 31


Telefontid: Mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Mail: falkdagcenter@helsingor.dk 

Se Samværsgruppen på Falkenbergs hjemmeside

Mødestedet Montebello er for borgere med en demenssygdom af lettere grad.

Der er mulighed for sociale aktiviteter og at være sammen med ligestillede. Man kan få mulighed for at udveksle erfaringer med andre om, hvordan man kan tackle sin sygdom og dens følger. Der er plads til fem brugere pr. gang. Der er åbent fem gange ugentligt.

Brugeren skal selv sørge for at komme til Mødestedet på Montebello, Helsingør.

Mødestedet Montebello administreres af Plejehjemmet Montebello.

Samværsgruppen på Falkenberg er en gruppe for borgere med en demenssygdom.

Demensdagcenter på Falkenberg

Begge Helsingør Kommunes dagcentre til borgere med demens er placeret på Falkenberg. Demensdagcentret er opdelt i to grupper/lejligheder, som til dagligt kaldes henholdsvis Pusterummet og Samværsgruppen.

Tilbuddet henvender sig til borgere, som på grund af en demenssygdom ikke kan deltage i aktiviteterne på et lokalt dagcenter, fordi det virker for uoverskueligt, eller fordi borgeren har brug for megen støtte fra personalet.

Brugerne og personalet mødes i de to lejligheder til fælles morgenbord. Herefter hygger man sig sammen med det, der er stemning for på dagen, fx gåture, avislæsning, spil eller en tur ud i det blå med plejehjemmets bus. Ved frokosttid spiser man igen sammen, og dagen afsluttes omkring fælles kaffebord.

Kørsel indgår i dagcentertilbud for demente.

Kontaktinfo

Plejehjemmet Falkenberg
Falkenbergvej 30A
3140 Ålsgårde
Tlf.: 49 28 17 31

Telefontid: Mandag til fredag kl. 09.00-15.00

Mail: falkdemens@helsingor.dk 

Se Samværsgruppen på Falkenbergs hjemmeside

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00