Praktisk hjælp og støtte

Helsingør Kommune ønsker at støtte borgerens mulighed for at forblive selvhjulpen og bevare færdigheder og derigennem varetage ansvaret for eget liv.

Hvem kan få praktisk hjælp og støtte?

Du kan få praktisk hjælp/støtte hvis:

  • Du er fyldt 18 år.
  • Du har en varig eller midlertidig nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne.
  • Du eller andre i din husstand kan ikke selv udføre opgaven.

Hvis du har brug for hjælp til praktiske opgaver i hjemmet, kan du læse mere om kriterierne for praktisk hjælp og støtte i Helsingør Kommunes kvalitetsstandard ”Sammenhæng i hverdagen”.

Søg praktisk hjælp og støtte

Læs kvalitetsstandarden "Sammenhæng i hverdagen"

Støtten tager udgangspunkt i din funktionsevne og dine individuelle behov for hjælp til praktiske opgaver. 

Praktisk hjælp/støtte består fx af:

  • Rengøring.
  • Tøjvask.
  • Indkøb.

Vedrørende tøjvask så tilbydes tøjvaskordning for borgere, som ikke har egen vaskemaskine.

Vedrørende indkøb så vil hjælpen bestå af, at du som borger tilknyttes indkøbsleverandør.

Ved behov for hjælp til praktiske opgaver vil en visitator inden for fem hverdage kontakte dig og aftale tid for et visitationsbesøg hjemme hos dig.

I første omgang vil en visitator sammen med dig vurdere, om hverdagsrehabilitering vil gavne dig. 

 

Læs om hverdagsrehabilitering

Du kan få hjælp til praktiske opgaver inden for 10 hverdage efter, at visitationen er gennemført (beslutningen om at give dig hjælpen).

Du skal deltage så aktivt, det er muligt. Du skal selv udføre de opgaver, du er i stand til for, at du kan vedligeholde dine personlige færdigheder.

Ved ansøgning om praktisk hjælp og støtte modtager du en skriftlig afgørelse enten i form af en bevilling eller et afslag.

Alle borgere i Helsingør Kommune har mulighed for at søge om praktisk hjælp og støtte ifølge Lov om Social Service.

Du kan klage over afgørelsen ved at kontakte Forebyggelse og Visitation senest fire uger efter modtagelsen af afgørelsen. Forebyggelse og Visitation vil efter en revurdering sende klagen til behandling i Ankestyrelsen, hvis du ikke får medhold.

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00