Madservice

Du kan få leveret mad, hvis du er visiteret til madudbringning . Læs om hvad der tilbydes, og hvordan du får madudbringning.

Hvis du ikke er i stand til at lave mad, kan du blive visiteret til madservice. Det betyder, at du dagligt kan få et måltid mad.

Søg Madservice

Du kan læse om kriterierne for at få madservice i Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard "Sammenhæng i hverdagen".

Du kan vælge mellem:

Du kan blive visiteret til et hovedmåltid eller et hovedmåltid samt biret. Ud over den visiterede mad, kan du bestille supper, desserter og meget mere til egenbetaling. Det aftaler du direkte med Det Danske Madhus, en privat leverandør eller Sæsonens Madleverandør.

Din egen betaling for en hovedret er 58 kr. og 22 kr. for en biret. Derudover yder Helsingør Kommune et tilskud til maden. Hvis du ikke bruger en af Helsingør Kommunes faste leverandører, men ønsker at få mad fra en privat madleverandør, så vil du kunne købe et måltid mad for det samme beløb, som det koster hos kommunens faste leverandører (egen betaling samt kommunens tilskud). 

Betaling for leveret mad bliver trukket over pensionen. Hvis du bestiller retter, som du ikke er visiteret til, afregner du direkte med leverandøren.

Hvis du benytter en af Helsingør Kommunes faste leverandører, så vil du ved akut behov modtage maden inden for en hverdag. Derefter vil den udbragte mad blive levereret to gange om ugen.

Hvis du ikke ønsker at modtage den udbragte mad, skal du eller din pårørende melde afbud senest syv dage før planlagt levering.

Ændringer i leveringen

Ved ændringer og pauser i levering, samt ophør af leverancer, skal du give besked til Forebyggelse og Visitation. Ved indlæggelse på hospital får Forebyggelse og Visitation direkte besked.

Som madproducerende virksomhed kan du blive leverandør af mad til borgere i Helsingør Kommune. Det er borgeren selv, der aktivt skal vælge dig som leverandør. Derudover skal du opfylde nogle krav om ernæring, kvalitet og hygiejne.

Læs om at blive leverandør af mad til borgere i Helsingør Kommune

Forebyggelse og Visitation

Birkedalsvej 35A
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 39 39

Telefontider

Mandag: 10.00-12.00
Tirsdag: 10.00-12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10.00-12.00 og 13.00-15.00
Fredag: 10.00-12.00