Fakta om Green Leaf 2024

Helsingør Kommune har vundet den europæiske konkurrence om at blive Green Leaf by i 2024.

Fakta om Green Leaf Award

Titlen European Green Leaf uddeles hvert år til europæiske byer eller kommuner på mellem 20.000-100.000 indbyggere som en anerkendelse af deres grønne indsatser. Prisen hører under Europa-Kommissionens arbejde.

Prisen gør Helsingør Kommune til grøn ambassadør i Europa i 2024 til inspiration for andre. Helsingør Kommune modtager desuden 200.000 euro til at iværksætte nye ambitiøse miljø- og klimatiltag i løbet af året.

Helsingør Kommune og de andre deltagere i konkurrencen er blevet evalueret af internationale tekniske eksperter inden for seks områder: klima og energi, mobilitet, cirkulær økonomi, luftkvalitet og støj, natur og biodiversitet samt vand.

Ansøgningen fra Helsingør Kommune er blevet teknisk evalueret af et international panel.

Panelets sammensætning

På baggrund af den tekniske evaluering udvælges de byer, der går videre til finalen.

Læs den tekniske evalueringsrapport for Helsingør Kommune

Ved finaledeltagelsen i Grenoble fik hver by samlet 30 minutters foretræde for dommerpanelet. Hver by havde 20 minutter til at præsentere resultater og planer og herefter havde dommerpanelet 10 minutter til at stille supplerende spørgsmål.

Dommerpanelet bestod af:                                          

 • Patrick Child Deputy Director General for Environment, European Commission (Chair).
 • Katja Rosenbohm, European Environment Agency.
 • Bernhard Zlanabitnig, European Environmental Bureau.
 • Emmanuel Disabato, European Committee of the Regions.
 • Claire Roumet, Covenant of Mayors.

Helsingør Kommunes præsentation bestod af en Powerpoint og en kort video fra arrangementer i klimaugen 2022.

Tildelingskriterier

 1. Den tekniske vurdering af ansøgerbyens miljøpræstationer samt indsatsen for at arbejde hen imod høje miljøstandarder.
 2. Ansøgerbyens overordnede strategi, vision og forpligtelse til bæredygtighed, og hvordan disse bliver og vil fortsætte med at blive implementeret i praksis - samt den tilgang ansøgerbyen har til hensigt at tage som en europæisk Green Leaf by.
 3. Ansøgerbyens kommunikationsstrategi og handlinger for dens rolle som en europæisk Green Leaf by, som bør omhandle:

Borgernes kommunikation og inddragelse til dato i forhold til de seks miljøindikatorer, effektivitet via ændringer i borgernes adfærd, erfaringer og foreslåede ændringer for fremtiden.

Omfanget af ansøgerbyens evne til at fremvise byens bæredygtighedsvision og -planer på lokalt og regionalt niveau.

Hvordan ansøgerbyen har til hensigt at opfylde deres rolle som grøn ambassadør/rollemodel, der inspirerer andre europæiske byer.

De tre tildelingskriterier vil blandt andet blive vurderet under hensyntagen til de initiativer og foranstaltninger, der foreslås for tildelingsåret for at styrke ansøgerbyens miljømæssige bæredygtighed og bidrage til at nå ansøgerbyens bæredygtighedsvision.

Kriterier for prisen

 • Teknisk vurdering af miljøindsats og resultater: Fra 24-40 point.
 • Strategi, vision og forpligtigelse i forhold til bæredygtighed - samt implementering og planlægning: Fra 12-20 point.
 • Kommunikationsstrategi og indsatser: Fra 12-20 point.
 • Point i alt: Fra 48-80 point.

Klimasekretariatet

Stengade 59
3000 Helsingør
Telefon: 49 28 28 28
E-mail: klima@helsingor.dk