Oplysninger om ejendomme

Læs bl.a. om BBR, ejendomsbidrag, lån til tilslutningsafgift.

Bygnings- og boligregistret

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) registreres oplysninger om bygningers arealer, materialer, bevaringsværdi, varme-, toilet- og badeforhold m.m.

Læs mere

Ejendomsbidrag

Hvis du ejer fast ejendom, skal du betale ejendomsbidrag til Helsingør Kommune. Ejendomsbidrag kan omfatte rottebekæmpelse, skorstensfejning og kystsikring.

Læs mere

Lån til betaling af tilslutningsudgifter

Du kan søge om lån til tilslutningsudgifter. Det er ikke længere muligt at søge Helsingør Kommune om lån til betaling af ejendomsskat.

Læs mere

Lån til stigning i grundskyld (Indefrysningsordningen)

Den midlertidige indefrysningsordning er ændret til en frivillig ordning, så du kan fra- og tilvælge indefrysning.

Læs mere

Beskatning af ejendomme

Vær opmærksom på ejendomsavancebeskatning i forbindelse med salg af en ejendom.

Læs mere